top of page

Ticari Ceza Hukuku (Beyaz Yaka Suçlar)

İşletme yönetici ve çalışanları ile kamu çalışanları tarafından işlenen dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, irtikap, mali suçlar, yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçakçılığı, sermaye piyasası suçları, belgede sahtecilik, zimmet suçları gibi suçlar “Beyaz Yaka Suçları” olarak tanımlanmaktadır.

 

Ekonomik ilişkilerin ve ticari faaliyetlerin yaygınlaşması ve çeşitlenmesi finansal sistemin etkin bir biçimde işleyişini sağlaması için çeşitli otorite ve ülkeler tarafından kurallar ve sınırlamaların getirilmesine neden olmuştur.

Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren Türk ve yabancı şirketlerin, ulusal ve United Kingdom Bribary Act (UKBA) ve Foreign Corrupt Practicies Act (FCPA) gibi uluslararası yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve tüm ceza mevzuatına uyumluluğu hakkında hem danışmanlık hizmeti vermekte olup hem de ticari ceza davalarında yetkin ve tecrübeli ekibimizle temsil etmekteyiz.

bottom of page