top of page

Milletlerarası Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

GSU olarak müvekkillerimizi hem dava hem de yerel ve milletlerarası tahkim yargılamalarında temsil etmekteyiz.

Dava ekibimiz, müvekkillerin özellikle ticari uyuşmazlık, inşaat, gayrimenkul, aile hukukuna ilişkin haklarını mahkeme ve icra daireleri nezdinde temsil etmektedir.

Tahkim ekibimiz müvekkillerin hem ticari hem de uluslararası yatırım tahkim uyuşmazlıklarında ICC,ISTAC, SIAC, DIAC ve ICSID gibi kurumlar nezdinde ve ayrıca ad-hoc tahkim süreçlerinde temsil etmektedir. Ekibimiz, tahkim sürecinin başlatılması, hakem heyetinin seçilmesi, dava ve savunma dilekçelerinin yazılmasından tahkim kararının iptali veya tanıma tenfizine dair kapsamlı hizmet vermektedir.

 

Bu kapsamda özellikle aşağıda belirtilen alanlarla ilgili hukuki ihtilaflar hizmet verdiğimiz konuları oluşturmaktadır:

  • Ticaret ve şirketler hukuku

  • Hissedarlar arasındaki uyuşmazlıklar

  • Gayrimenkul ve inşaat uyuşmazlıkları

  • Ceza hukuku

  • İdare ve kamu hukuku

  • İcra ve İflas hukuku

  • İş hukuku

  • Fikri mülkiyet

  • Tüketicinin korunması

  • Tanıma ve tenfiz

bottom of page