top of page

İnşaat Hukuku & İnşaat Yönetimi

İnşaat Hukuku ve İnşaat Yönetimi kapsamında ekibimiz, müvekkillerin şahsi ya da ticari amaçla taşınmaz edinmesini, devrini, bu taşınmazlarının niteliklerinin değiştirilmesini, taşınmazlar üzerine sınırlı ayni haklar kurulmasını ya da kiralanmasının yanında inşaat projelerine ilişkin yatırım aşamasından, geçici kabul, garanti sorumluluk süresi, kesin kabul dahil olmak üzere ilgili inşaat yatırımı neticesinde doğan veya doğacak olan ihtilaflara ilişkin kapsamlı hukuki ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

GSU olarak bizi bu alanda güçlü yapan en önemli faktör, yerel ve uluslararası inşaat projelerine teknik danışmanlık hizmeti veren YY PMC Proje Yönetim ve Danışmanlık şirketi ile yaptığı iş birliğidir. Hem hukuki hem teknik uzmanlardan oluşan ekibimiz müvekkillerine, özellikle ulusal, uluslararası veya yabancılık unsuru barındıran inşaat/müteahhitlik işlerinde İnşaat Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşme Hukuku, Uluslararası Tahkim yanında FIDIC alanlarında hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bu kapsamda ekibimiz hem yatırımcı hem de yüklenici müvekkilleri için inşaat hukuku alanında bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri, inşaat hukukuna ilişkin tüm sözleşmelerin hazırlanması, talep yönetimi, sözleşme yönetimi gibi konularda hizmet vermektedir.

Uyuşmazlık durumunda ekibimiz gerek dava yoluyla gerekse alternatif uyuşmazlık yolları (DAB, DAAB, Mediation ve yerel ve uluslararası tahkim yolları) ile müvekkilin haklarını en doğru ve hızlı şekilde korunması amacıyla ilgili tüm kurumlar önünde müvekkili temsil etmektedir.

GSU tarafından İnşaat Hukuku alanında verilen bazı hizmetler şunlardır;

• İnşaat projesine ilişkin tüm sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme müzakerelerini sürdürme
• İnşaat Sözleşmesi, Taşeron Sözleşmesi, Alım-Satım Sözleşmesi, Danışmanlık Sözleşmesi, Anlaşmalar ve Protokol metinleri, Zeyilnameler hazırlanması
• Resmi izin süreçlerinin takibi ve izinlerin alınması
• İşveren-Yüklenici -Taşeron sözleşmelerinin hazırlanması
• Talep (Claim) dosyalarının hazırlanması
• İş sırasında ihtiyaç değişiklikleri nedeniyle, iş artış-azalışları, iş değişiklikleri, ek işler (Variation) ve bunların ilgili tarafın haklarına etkisinin değerlendirilmesi ve hakların korunması
• Teknik Ofislerin yazışmalarını takip ederek hak mahrumiyetinden koruma sağlanması
• Talep bildirimi hazırlanması
• Talep bildirimine cevap yazılması
• İbraname ve feragat protokollerinin hazırlanması

bottom of page