top of page

Fintech Hukuku

Financial Technology”nin (Finansal Teknoloji) kısaltması olan Fintech, finansal hizmetlerin daha kolay, daha iyi ve daha hızlı verilmesi amacıyla teknolojiden yararlanan yeni bir finans endüstrisidir. Hızla gelişen teknoloji ile Fintech şirketlerinin sayısı hem Türkiye’de hem de dünyada hızla artmaktadır.

Bu kapsamda kanun koyucu hizmet sunanlar ile hizmet sağlayanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, hizmet sağlayanlar nezdinde sektöre olan güveni temin etmek ve hizmet sunanları bir otoritenin iznine ve kontrolüne tabi tutmak amacıyla 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu yayınlamıştır.

6493 sayılı Kanun, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına yönelik, başta faaliyet izni alınmasına dair olmak üzere iç sistemlerine, bilgi sistemlerine ve faaliyetleri açısından çeşitli yükümlülükleri düzenlemiştir. Ödeme sistemleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının çalışma ve faaliyet esasları ise 6493 sayılı Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Tebliğ ve Yönetmeliklerde belirtilmektedir.

 

GSU olarak ekibimiz bu kapsamda aşağıdaki hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır:

  • Yapay Zeka

  • Blockchain

  • E-Ticaret ve İnternet hizmetleri

  • Initial Coin Offerings (ICOs)

  • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırımları

  • Lisans ve İzinlerin alınması

  • Birleşme ve Devralmalar (M&A)

bottom of page